PRIVACYVERKLARING VAN ZOMEREN BUIZEN

 

Algemeen

Van Zomeren Buizen B.V. verwerkt binnen haar dienstverlening privacygevoelige of persoonlijke gegevens. Van Zomeren Buizen B.V. respecteert de privacy van haar klanten en relaties en houdt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het verwerken, beschermen en adequaat beveiligen van persoonlijke gegevens. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van Van Zomeren Buizen B.V. te maken hebben

 

Doel

In het kader van de dienstverlening van Van Zomeren Buizen B.V. of wanneer u anderszins contact heeft met Van Zomeren Buizen B.V. (bijvoorbeeld via email of via het offerte formulier op de website van Van Zomeren Buizen B.V.), legt Van Zomeren Buizen B.V. de door u opgegeven gegevens vast. Van Zomeren Buizen B.V. bewaart en verwerkt uitsluitend de gegevens die door u worden opgegeven.

Van Zomeren Buizen B.V. gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Van Zomeren Buizen B.V. of indien dit wettelijk verplicht is.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat naar het oordeel van Van Zomeren Buizen B.V. naar de aard van het contact noodzakelijk is.

 

Cookies

Van Zomeren Buizen B.V. verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in haar klanten, zodat Van Zomeren Buizen B.V. haar producten en diensten hier beter op kan afstemmen.

Van Zomeren Buizen B.V. maakt op haar website gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst met als doel data te verzamelen. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Van Zomeren Buizen B.V. inzicht in het gebruik, en kan ze deze statistieken toepassen voor het verbeteren van de website.

U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact opnemen met Van Zomeren Buizen B.V. door het sturen van een e-mail naar: info@vanzomerenbuizen.nl

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Van Zomeren Buizen B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

Ik wil gebeld worden!