Q&A

Wat is het verschil tussen een 3.1 en een 3.1+/3.2 certificaat?

Buizen met 3.1 en 3.2 certificaat:

Alle buizen kunnen worden geleverd met een 3.1 certificaat, wanneer de klant dat wenst. Deze certificaten worden standaard meegeleverd vanuit de fabrieken.

Is er behoefte aan een extra keuring met een opgewaardeerde 3.1+/”3.2” certificaat door een onafhankelijk keuringsbureau zoals Lloyd’s, Bureau Veritas, ABS etc? Dan zal Van Zomeren Buizen dit voor haar klant organiseren.

Hoe doen we dat?

Wij nodigen een beambte van een keuringsbureau uit. Deze beambte komt ter plaatse en zaagt een stuk buis (proefstuk) uit de desbetreffende charge. Dit stuk wordt gekeurd en vervolgens ontvangen wij een rapport van het keuringsbureau. Dit rapport wordt ook aan de klant gestuurd.

Aan deze extra keuring naar een opgewaardeerde 3.1+/”3.2” certificaat zijn extra kosten verbonden.
• Het uitnodigen van een beambte van het keuringsbureau; kosten tussen € 350,- en € 450,-.
• Het proefstuk tbv de test: kost €  130,-.
• Persoonlijke kosten van de beambte als nacalculatie; hierbij moet de klant denken aan reiskosten en evt. verblijf/overnachtingskosten.
• Houdt hierbij rekening met een extra levertijd van 3 tot 5 weken.

Misverstand omtrent 3.2 certificaat:

Een 3.2 certificaat is pas een officieel 3.2 certificaat wanneer een beambte van een keuringsbureau fysiek aanwezig is geweest bij de walsing van de buizen.

Een geproduceerde buis met een 3.1 certificaat kan opnieuw worden getest door een keuringsbureau. Dan wordt het 3.1 certificaat opgewaardeerd (3.1+/B) maar maakt het nog geen 3.2 certificaat. In de volksmond wordt dit wel een 3.2 certificaat genoemd.

Wat betekent de afkorting van de diverse kwaliteiten?

Naadloze en gelaste buizen:

Bij naadloze en gelaste buizen worden in heel veel gevallen de buizen aangeboden in kwaliteit S355J2H of S235JRH. Waar staat deze afkorting nou eigenlijk voor?

S355/S235 is een samenvatting van een aantal eigenschappen die het materiaal heeft. Zo duidt de S op ”structural”, vrij vertaald constructiestaal of staal. De “355” geeft de vloeigrens in MPa (megapascal in N/mm²). Dit is een belangrijke waarde: zodra een trekkracht van 355 megapascal wordt bereikt zal het staal gaan vloeien, waardoor een blijvend plastische vervorming optreedt. Staal kent vaak nog een aantal toevoegingen die iets over het materiaal en het productieproces zeggen, bijv.:

Bijvoorbeeld kwaliteit S355J2H:
• S = Staal (engels: structural)
• 355 = De vloeigrens bij een bepaalde spanning in MPa (gegeven in N/mm²)
• J2 / JO = De brosheid volgens een kerfslagtest
• N = Gegloeid en normaliserend gewalst staal

Constructiestaal heeft een aantal kenmerken:
1) Laag koolstofgehalte, max 0,25%
2) Relatief zacht materiaal
3) Goed koud en warm te vormen
4) Goede lasbaarheid (zonder hard / bros te worden)
5) Grote rek

De kerfslagwaarde is het resultaat van een kerfslagproef en geeft als waarde de hoeveelheid energie die nodig is om een proefstaaf, met een standaardafmeting, bij een bepaalde temperatuur te breken.
Aan de hand van de kerfslagwaarde is de taaiheid/brosheid van een materiaal te bepalen.

Waarom is de kerfslagwaarde belangrijk?

In staalconstructies is breukbestendigheid erg belangrijk. Onder invloed van de temperatuur verandert de taaiheid van staal. Bij lage temperaturen zal het staal eerder breken en geeft minder breuksignalen. Is de temperatuur hoger, dan is ook de taaiheid van het materiaal hoger.

Anders dan bij een trekproef, houdt de kerfslagproef rekening met de temperatuur waaronder het materiaal belast wordt. Aan de hand van de kerfslagwaarde kan een materiaal gekozen worden met een taaiheid die goed is, ook bij lage gebruikstemperaturen.

De kerfslagwaarde van een materiaal is niet om te rekenen naar een bepaalde temperatuur. In de Europese norm zijn 4 temperaturen vastgelegd waarbij de kerfslagproef moet worden uitgevoerd: 20°C, 0°C, -20°C en -40°C. <br><br>

Naadloze en gelaste ketelbuizen:

Bij naadloze en gelaste ketelbuizen worden in heel veel gevallen de buizen aangeboden in kwaliteit P235/P265. Waar staat deze afkorting nou eigenlijk voor?

De Euronorm bij deze ketelbuizen is EN 10216 en is bedoeld voor buizen met een toepassing onder druk, zoals leidingbuizen. Daarom worden de bijbehorende staalkwaliteiten aangeduid met een P, die staat voor “Pressure”. De waarde die erachter staat 235 of 265, geeft de minimale rekgrens weer.

EN10216 bestaat in EN 10216-1/-2/-3:

• EN 10216-1: niet gelegeerde buizen met gespecificeerde eigenschappen bij kamertemperatuur.
• EN 10216-2: niet gelegeerde buizen met gespecificeerde eigenschappen bij hogere temperaturen.
• EN 10216-3: gelegeerde buizen uit fijnkorrelig staal voor alle temperaturen.

Bijvoorbeeld kwaliteit P235 TR2:
• P = Pressure
• 235 = minimale rekgrens in N/mm2
• TR2 = kwaliteit met gespecificeerde eigenschappen mbt aluminium gehalte, kerfslagwaarden en inspectie- en testvereisten. Dit is bij TR1 niet vastgelegd.

Bijvoorbeeld kwaliteit P235 GH:
• P = Pressure
• 235 = minimale rekgrens in N/mm2
• GH = testeigenschappen bij hogere temperaturen

Bijvoorbeeld kwaliteit P355N:
• P = Pressure
• 355 = minimale rekgrens in N/mm2
• N = genormaliseerd en dat betekent dat de buizen normaliserend (warm) gewalst of normaal gegloeid (bij temperatuur - 930°C).

Blanke (precisie) buizen worden vaak aangeboden in een kwaliteit startende met een “E”. Waar staat deze afkorting nou eigenlijk voor?

De buizen worden vooral gebruikt in de machine – en apparatenbouw en in de hydrauliek (EN 10305-4), waarbij de buizen worden bewerkt, afgedraaid, gefreesd etc. De “E” staat hier voor “Engineering”.

Naadloze koudgetrokken precisiebuizen volgens Euronorm EN 10305-1 hebben een strikte maat, lage toleranties, een goede oppervlakafwerking en bijzondere mechanische eigenschappen. Het materiaal EN 10305-1 is een koolstofstaal dat zowel gemakkelijk te lassen als te bewerken is. Na de warmtebehandeling +N (NBK) zijn de buizen koud te vormen (bijvoorbeeld buigen en optrompen).

Bijvoorbeeld kwaliteit E235+C:
• E = Engineering
• 235 = min. rekgrens in N/mm2
• +C = koudgetrokken, dwz dat er geen warmtebehandeling heeft plaatsgevonden na het koudtrekken.
• +N = deze buizen zijn na het koudtrekken normaal gegloeid (nagegloeid)

Hoe werken wij?

Van Zomeren Buizen heeft reeds jarenlange relaties met binnenlandse en buitenlandse fabrieken, importeurs en leveranciers van staal.
Wij kopen staal in uit bestaande voorraden of af fabriek. Het staal wordt bij de fabriek of leverancier/importeur opgehaald en direct bij de klant afgeleverd. Middels deze korte lijnen, is het traject goed te volgen en de levertijd voor handelslengtes 2 à 3 werkdagen en voor maatwerk 4 à 5 werkdagen.

Daarnaast kennen wij geen minimale orderafname of bestedingsbedrag, alles is mogelijk. Zo kunt u één stukje buis bestellen van bv 200 mm of zelfs nog kleiner. Het is wellicht overbodig te zeggen, maar 1 klein stukje buis bestellen is ongunstig voor de prijs. De prijs wordt berekend op aantal meters en het totale gewicht.

Wat zijn de toleranties van de verschillende Euronormen (EN)

De Europese norm specificeert de technische leveringsvoorwaarden voor warm vervaardigde buisprofielen/ronde buizen met een ronde, vierkante, rechthoekige of elliptische vorm en is van toepassing op warm vervaardigde buisprofielen met of zonder een opvolgende warmtebehandeling of op koud vervaardigde buisprofielen met een opvolgende warmtebehandeling om een gelijkwaardige metallurgische toestand te verkrijgen als die verkregen bij het warm vervaardigde product. Eisen aan de toleranties, afmetingen en profieleigenschappen worden in EN 10210-2 gegeven. In deze norm is een reeks staalsoorten gespecificeerd en de gebruiker moet de juiste sterkteklasse voor het gebruik waarvoor het is bedoeld en de gebruiksomstandigheden kiezen.

Deze Euronormen bevatten de tolerantie op de buitendiameter en op de wanddikte. Per staalsoort zijn er andere Euronormen en dus ook andere toleranties.  Zie hieronder weergegeven wat globaal de toleranties zijn:

Ronde buizen EN 10210 / EN 10219:

Buitendiameter

Tolerantie op de buitendiameter is +/- 1%

Wanddikte

Tolerantie op wanddiktes is afhankelijk van de buitendiameter i.c.m. de wanddikte en varieert van +9% tot +20% en -9% tot -15%.

Buisprofielen met EN 10210 / EN 10219:

Buitendiameter

+/- 1% en min. +/- 0,5 mm en max. +/- 10 mm

Wanddikte

Tolerantie op wanddiktes is afhankelijk van de buitendiameter i.c.m. de wanddikte en varieert van +/- 0,5% tot +/- 10%.

Wanneer je de exacte tolerantie van een bepaalde afmeting wilt weten, stuur dan een email naar staal@vanzomerenbuizen.nl

Ik wil gebeld worden!